Nasi założyciele

Sw. Benedykt z Nursji (480-547)                  M. Mechtylda de Bar (1614-1698)